EHBP-koffer

Eerste Hulp Bij

Puber-Kracht!
Dé jongere motor met de nodige Pk's!

Professionals!
Dé beroepskracht die jongeren en kinderen ondersteunen!

HULP BIJ
prut,
emoties,
onmacht,
frustraties,
problemen,
tijdsgebrek,
onzekerheden..

Heb jij puber(s) in huis?
Ondersteun jij kinderen en/of  jongeren beroepsmatig?
Herken jij als jongere een aantal hulpvragen?
Ben jij nieuwsgierig, druk op een knop!
Wat kan er in het ergste geval gebeuren?

Bart van Vliet

Dé Pilot van
Basis EHBP-koffer
is een feit!


Een koffer vol mogelijke oplossingen!

Zit je hoofd nu vol gedachtegangen?


Ga er alvast mee aan de slag!

Zorg voor Rust en Ruimte in het hoofd!


 67 euro!

11 modules, 36 lessen, 3 E-books, animaties,  instructie video's 

Dé Pilot van
Basis EHBP-koffer
is een feit!


 Wát zit er allemaal in de Basis EHBP-koffer?!

>