EHBP-koffer

Eerste Hulp Bij

Puber-Kracht!
Dé jongere motor met de nodige Pk's!

Professionals!
Dé beroepskracht die jongeren en kinderen ondersteunen!

HULP BIJ
prut,
emoties,
onmacht,
frustraties,
problemen,
tijdsgebrek,
onzekerheden..

Heb jij puber(s) in huis?
Ondersteun jij kinderen en/of  jongeren beroepsmatig?
Herken jij als jongere een aantal hulpvragen?
Ben jij nieuwsgierig, druk op een knop!
Wat kan er in het ergste geval gebeuren?

Bart van Vliet


Een koffer vol mogelijke oplossingen!

Zit je hoofd nu vol gedachtegangen?


Ga er alvast mee aan de slag!

Zorg voor Rust en Ruimte in het hoofd!


Nieuwsgierig naar meer?

>